http://www.organicroad.com.au/media/images/content/detail/quinoa_flour-id405.jpgآرد برنج سبوس دار آریانا

نیم دانه ای که از برنج سبوس دار تهیه می شود پس از کوبیدن به آرد برنج تبدیل می شود که که به میزان کمی سبوس در آن وجود دارد. همین موضوع باعث می شود که کمی رنگ قهوه ای به خود بگیرد. موارد استفاده از این آرد مطابق با آرد برنج معمولی است ولی غذایی که با آرد برنج سبوس دار تهیه می شود بس یار مفیدتر و غنی تر است.

1-جدید

2-تهیه شده به روش (IPM) بدون استفاده از سموم شیمیایی آفت کش

3-سرشار از ویتامین های Eو گروه B وA در سبوس موجود در آن

4-در بسته بندی های شیک 1کیلوگرمی

5-خوش عطر و خوش طعم

6-تهیه از نیم دانه برنج قهوه ای (طارم)