http://www.fromnaturewithlove.com/images/RiceBranPwdCoarse.jpg


پودر سبوس برنج آریانا

میزان سبوس در روی برنج اگر برداشته شود بسیار نرم و قابل مصرف است.این سبوس الک می شود و سپس در بسته بندی های شیک عرضه می شود.اضافه کردن کمی سبوس به سوپ در مراحل پایانی تهیه سوپ به لعاب دار شدن سوپ و مغذی تر شدن سوپ کمک می کند. البته سبوس را به ماست یا دیگر چاشنی ها نیز اضافه می کنند.

1-جدید

2-سرشار از ویتامین های E و B

3-در بسته بندی های شیک یک کیلو گرمی

4-تهیه شده با دستگاه های مدرن

5-تهیه شده از پوسته داخلی برنج

6-تهیه شده از پوسته برنج های (IPM) بدون استفاده از سموم شیمیایی.