http://www.organicroad.com.au/media/images/content/detail/long_rice-id279.jpg

برنج دارای ماده ای بنام Amidon می باشد ولی از نظر اینکه ماده گلوتن آن کم است یعنی کاملا بهم نمی چسبد نان درس کردن از آن کمی مشل است . در خاور دور از برنج نوعی الکل درست می کنند که بنام ساکه معروف است که سمیت آن از الکل معمولی کمتر است و بمصرف دارویی می رسد .

برنج غیر از اینکه یک غذای سهل الهضم است بسیار مقوی است و ضمنا خواص درمانی بسیاری را دراست که به تعدای از آن اشاره می شود .

۱-جدید

2- خوش عطر و خوش پخت

3- در بسته بندی های شیک

4- تهیه شده از بهترین زمین های کشاورزی مازندران

5- تولیده شده به روش (IPM) بدون استفاده از سموم شیمیایی آفت کش

6-تهیه شده با جدیدترین دستگاه های شالیکوبی برنج

7-صد در صد ایرانی محصولی منحصربفرد از شالیزارهای شمال.

8- طارم.هاشمی.فجر.خزر.شیرودی.ساحل.ندا.رمضانی.و....